Laxmi Chalisa In English Lyrics PDF – Thursday Special

Shri Mahalakshmi Chalisa ( Laxmi Chalisa In English Lyrics ) – Shri Lakshmi Mata is considered the goddess of wealth, wealth and prosperity. One who recites Shree Lakshmi Chalisa on Thursday with a pure heart gets the blessings of Goddess Lakshmi.

Laxmi Chalisa In English Lyrics PDF
Laxmi Chalisa In English Lyrics PDF

Those who are going through a financial crisis should regularly perform Maa Lakshmi Puja and Chalisa. If you don’t have Sri Mahalakshmi Chalisa ( Laxmi Chalisa In English Lyrics ) and want to recite Sri Laxmi Chalisa ( Laxmi Chalisa In English Lyrics ), then you have come to the right place. Today in this article you will be given complete Mahalakshmi Chalisa lyrics. So let’s begin.

Laxmi Chalisa In English Lyrics – Doha

||Dohaa||

Matu lakshmi kari kripa, karo hridaya me vas
manokamna sidh kare purvahu meri aas

||Sourtha||

 Yahi more ardas hath jor vinti karon
Sabvidhi karo suyas jaya jnani jagdambika

Laxmi Chalisa In English Lyrics – Choupai

 ||Choupayi||

Sindu suta main sumro tohi, gyan budhi vidya do mohi 
Tum saman koi nahi upkari, sab vidhi purbahu aas hamari 
Jai jai jagat janani jagadamba, sabake tumahi ho avalamba 
Tuma hi ho sab ghat ghat ke vasi, vinati yahi hamari khasi 

Jag janani jaya sindhu kumari, dinan ki tum ho hitakari
Vinavaun nitya tumahin maharani, kripa karau jaga janani bhavani 
Kehi vidhi stuti karaun tihari, sudhi lijai aparadh bisari 
Kripa drishti chitavo mam ori, jagata janani vinati sun mori 

Gyan buddhi jaya sukh ki data, sankat haro hamari mata 
Kshira sindhu jab vishnu mathayo, chaudah ratna sindhu men payo 
Chaudaha ratna men tum sukharasi, seva kiyo prabu ban dasi 
Jab jab janma jahan prabhu linha, rup badal tahan seva kinha 

Svayan Vishnu jaba Nara tanu dhara, linheu avadhapuri avatara 
Tab tum prakat janakapur mahin, seva kiyo hridaya pulakahin 
Apanayo tohi antaryami, vishva vidit tribhuvan ki svami 
Tum sab prabal shakti nahin ani, kahan tak mahima kahaun bakhani 

Man kram vachan karai sevakai, manichhita phal pai 
Taji chala kapat aur chaturai, puujahin vividh bhanti man lai 
Aur hal main kahaun bujhai, jo yah path kare man lai 
Tako koi kasht na hoi, man ichhita  pavai phala soi 

Trahi trahi jaya duhkh nivarini, trividh tap bhav bandhan harini 
Jo yah chalisa padhe padhave, dhyan lagakar sune sunavai 
Tako koi na rog satavai, putra adi dhan sampatti pavai 
Putrhin aru sampatti hina, andha badhir kodhi ati dina 

Vipra bolaya kai path karavai, shanka dil men kabhi na lavai 
Path karavai din chalisa, ta par kripa karain gaurisa 
Sukh sampatti bahut si pavai, kami nahin kahuu ki avai 
Barah maa karai jo puja ,tehi sam dhany aua nahin duja 

Pratidin karai man mahin, uan sam koi jag men kahu nahin 
Bahu vidhi kya main karaun badai, leya pariksha dhyana lagai 
Kari vishvas karain vrat nema, hoy siddha upajai ura prema
Jya jaya jaya lakshmi maharani, sab men vyapita ho gun khani

Tumharo tej prabal jag mahin, tum sam kou dayal kahuun nahin
Mohi anath ki sudhi ab lijai, sankat kati bhakti mohi dije 
Bhul chuk kari kshama hamari, darshana dijai dasha nihari
Bin darashan vyakul adhikari, tumahin akshat dukh sahate bhari

Nahin mohin gyan buddhi hai tan men, sab janat ho apane man men 
Rup chaturbhuj karake dharan, kasht mor ab karahu nivaran
Kehi prakar main karaun badai, gyan buddhi mohin nahin adhikai.
Laxmi Chalisa In English Lyrics PDF
Laxmi Chalisa In English Lyrics PDF

Laxmi Chalisa In English Lyrics – Doha

||Dohaa||

Trahi trahi dhukh harini, haro bhegi sab tras |
Jayati jayati jay laxmi, karo dushman ka nash ||

Ramdas dhari dyan nit, vinay karat kar jor |
Matu laxmi das par, karhu daya ki kor ||

[Free Download] Laxmi Chalisa In English Lyrics PDF

Lakshmi Chalisa PDF in English is provided for your convenience. You can print it or read it offline by clicking the download button below. Especially Thursdays are dedicated to Goddess Lakshmi. So on this special day (Thursday Special), it is very auspicious to read Lakshmi Chalisa on Thursday or Lakshmi. Lakshmi Chalisa should be recited every Thursday after Lakshmi Puja at home. Click on the download button for Lakshmi Chalisa PDF.

Shree Lakshmi Chalisa Song Video | Anuradha Paudwal

Video Courtesy – Youtube, T-series

Conclusion – Hope you benefited from today’s post ( Laxmi Chalisa In English Lyrics ). May all the troubles of your life be removed by the grace of Shri Lakshmi Mata. If you worship Shri Mahalakshmi according to the rules, then your life becomes filled with happiness, peace, and prosperity, and all your wishes are fulfilled. If you benefited from this article, encourage us by leaving a comment.

Click below for more religious information

Read More

Sharing Is Caring:

Leave a Comment