নবগ্রহ স্তোত্র পাঠ । Nabagraha Stotra Bengali

নবগ্রহকে ( Nabagraha Stotra Bengali ) সবচেয়ে শক্তিশালী ও প্রভাবশালী বলে মনে করা হয়। শাস্ত্রে সূর্য, চন্দ্র, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, রাহু ও কেতুকে নবগ্রহ বলা হয়েছে। নবগ্রহ স্তোত্র পাঠ করলে এই সমস্ত গ্রহের শক্তি বৃদ্ধি পাবে। একজন ব্যক্তি অনেক ধরনের রোগ থেকে মুক্তি পেতে পারেন। এছাড়াও, পারিবারিক কলহ দূর হয় এবং সুখ ও সমৃদ্ধি আসে। চলুন জেনে নেওয়া যাক কোন গ্রহের জন্য কোন মন্ত্র এবং নবগ্রহ স্তোত্র।

নবগ্রহ স্তোত্র পাঠ । Nabagraha Stotra Bengali
নবগ্রহ স্তোত্র পাঠ । Nabagraha Stotra Bengali

নবগ্রহ স্তোত্র অর্থ সহ । Nabagraha Stotra Bengali

নবগ্রহ স্তোত্র 

সূর্য
জবাকুসুম সঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্।
তমোরিংসর্ব পাপঘ্নং প্রণতোস্মি দিবাকরম্।।

অর্থাৎ জবা ফুলের মতো যাঁর কান্তি, কাশ্যপ থেকে উৎপন্ন যি
নি, অন্ধকার যার শত্রু, যিনি সমস্ত পাপ নষ্ট করেন, সেই সূর্য দেবতাকে প্রণাম করছি।

চন্দ্র
দধিশঙ্খতুষারাভং ক্ষীরোদার্ণবসমভবম্।
নমামি শশিনং সোমং শম্ভোর্মুকুটভূষণম্।।

অর্থাৎ দই, শঙ্খ অথবা হিম সমান যাঁর দীপ্তি, যাঁর উৎপত্তি ক্ষীর সাগর থেকে, যিনি শিবের মুকুট অলংকৃত করে বিরাজ করছেন, সেই চন্দ্র দেবতাকে প্রণাম করছি।

মঙ্গল
ধরণী গর্ভ সম্ভূতং বিদ্যুৎকান্তি সম্প্রভম্।
কুমারং শক্তিহস্তং তং মঙ্গলং প্রণামাম্যহম্।

অর্থাৎ পৃথিবীর উদর থেকে যাঁর উৎপত্তি, বিদ্যুৎপুঞ্জের মতো যার প্রভা, যিনি হাতে শক্তি ধারণ করে রয়েছেন,সেই মঙ্গল দেবতাকে প্রণাম করছি।

বুধ
প্রিয়ঙ্গুকলিকাশ্যামং রুপেণাপ্রতিমং বুধম্।
সৌম্যং সৌম্যগুণোপেতং তং বুধং প্রণমাম্যহম্।।

অর্থাৎ প্রিয়ঙ্গুর কলির মতো শ্যমবর্ণ যিনি, যাঁর রূপের কোনও উপমা করা যায় না, সেই সৌম্য ও গুণযুক্ত বুধকে প্রণাম করছি।

বৃহস্পতি
দেবানাং চ ঋষিণাং চ গুরু কাঞ্চনসন্নিভম্।
বুদ্ধিমন্তং ত্রিলোকেশং তং নমামি বৃহস্পতিম্।।

অর্থাৎ যিনি দেবতা ও ঋষিদের গুরু, কাঞ্চনের সমান যাঁরা প্রভা, যিনি বুদ্ধির অখণ্ড ভাণ্ডার ও তিন লোকের অধিপতি, সেই সূর্য বৃহস্পতিকে প্রণাম করছি।

শুক্র
হিমকুন্দ মৃণালাভং দৈত্যানং পরমং গুরুম্।
সর্বশাস্ত্র প্রবক্তারং ভার্গবং প্রণমাম্যহম্।।

অর্থাৎ তুষার, কুন্দ অথবা মৃণালের সমান যাঁর আভা, যিনি দৈত্যদের পরম গুরু, সমস্ত শাস্ত্রের অদ্বিতীয় বক্তা শুক্রাচার্যজী কে প্রণাম করছি।

শনি
নীলাঞ্জন সমাভাসং রবিপুত্রং যমাগ্রজম্।
ছায়া মার্তাণ্ড সম্ভূতং তং নমামি শনৈশ্চরম্।।

অর্থাৎ নীল অঞ্জনের মতো যাঁর দীপ্তি, যিনি সূর্যের পুত্র ও যমরাজের বড় ভাই, সূর্যের ছায়া থেকে যাঁর উৎপত্তি, সেই শনি দেবকে প্রণাম করছি।

রাহু
অর্ধকায়ং মহাবীরং চন্দ্রাদিত্য বিমর্ধনম্।
সিংহিকা গর্ভ সম্ভূতং তং রাহুং প্রণমাম্যহম্।।

অর্থাৎ যাঁর শরীর অর্ধেক, যাঁর মধ্যে মহান পরাক্রম রয়েছে, যে চন্দ্র ও সূর্যকে পরাস্ত করে দেন, সিংহিকার গর্ভ থেকে উৎপত্তি যাঁর, সেই রাহু দেবতাকে প্রণাম করছি।

কেতু
পলাশ পুষ্প সঙ্কাশং তারকাগ্রহমস্তকম্।
রৌদ্রং রৌদ্রাত্মকং ঘোরং তং কেতু প্রণমাম্যহম্।।

অর্থাৎ পলাশ ফুলের মতো লাল দীপ্তি, যা সমস্ত তারকার মধ্যে শ্রেষ্ঠ, যিনি স্বয়ং রৌদ্র রূপ রৌদ্রাত্মক, এমন ঘোর রূপধারী কেতুকে প্রণাম করছি।

নবগ্রহ স্তোত্র পাঠ । Nabagraha Stotra Bengali

নবগ্রহ স্তোত্রম্

নবগ্রহ ধ্যান শ্লোকম্
আদিত্যায় চ সোমায় মঙ্গলায় বুধায় চ ।
গুরু শুক্র শনিভ্যশ্চ রাহুবে কেতবে নমঃ॥

জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্ ।
ধ্বান্তারিং সর্বপাপঘ্নং প্রণতোহস্মি দিবাকরম্ ।। (1)

দধিশঙ্খতুষারাভং ক্ষীরোদার্ণবসম্ভবম্ ।
নংমামি শশিনং ভক্ত্যা শম্ভোর্মুকুটভূষণম্ ।। (2)

ধরণীগর্ভসম্ভূতং বিদ্যুৎপুঞ্জসমপ্রভম্।
কুমারং শক্তিহস্তঞ্চ লোহিতাঙ্গং নমাম্যহম্ ।। (3)

প্রিয়ঙ্গুকলিকাশ্যামং রূপেণাপ্রতিমং বুধম্ ।
সৌম্যং সর্বগুণোপেতং তং বুধং প্রণমাম্যহম্ ।। (4)

দেবতানামৃষীণাঞ্চ গুরুং কনকসন্নিভম্ ।
বন্দ্যভূতং ত্রিলোকেশং তং নমামি বৃহস্পতিম্ ।। (5)

হিমকুন্দমৃণালাভং দৈত্যানাং পরমং গুরুম্ ।
সর্বশাস্ত্রপ্রবক্তারাং ভার্গবং প্রণমাম্যহম্ ।। (6)

নীলাঞ্জনসমাভাসং রবিপুত্রং যমাগ্রজম্ ।
ছায়ায়া গর্ভসম্ভূতং তং নমামি শনৈশ্চরম্ ।। (7)

অর্দ্ধকায়ং মহাঘোরং চন্দ্রাদিত্যবিমর্দকম্।
সিংহিকায়াঃ সুতং রৌদ্রং তং রাহুং প্রণমাম্যহম্ ।। (8)

পলালধূম-সংঙ্কাশং তারাগ্রহবিমর্দকম্ ।
রৌদ্রং রুদ্রাত্মজং ক্রূরং তং কেতুং প্রণমাম্যহম্ ।। (9)

ইতি ব্যাসমুখোদ্গীতং যঃ পঠেৎ সুসমাহিতঃ ।
দিবা বা যদি বা রাত্রৌ শান্তিস্তস্য নঃ সংশয়ঃ ।। (10)

ঐশ্বর্য্যমতুলং তেষামারোগ্যং পুষ্টিবর্দ্ধনম্ ।
নর-নারী-নৃপাণাঞ্চ ভবেদ্দুঃস্বপ্ননাশনম্ ।। (11)

গ্রহনক্ষত্রজাঃ পীড়াস্তস্করাগ্নিসমুদ্ভবাঃ ।
তাঃ সর্বাঃ প্রশমং যান্তি ব্যাসো ব্রূতে ন সংশয়ঃ।। (12)

ইতি শ্রীব্যাসবিরচিতং নবগ্রহ-স্তোত্রং সম্পূর্ণম্ ।।

শেষের তিনটি শ্লোকে নবগ্রহ স্তোত্র পাঠ করিলে কি ফললাভ হয় সেই বিষয়ে বলা হয়েছে।

Nabagraha Stotra With Meaning In Bengali PDF [Download]

Nabagraha Stotra Bengali PDF [Download]

উপসংহার – আশা করি আজকের পোস্ট থেকে আপনি উপকৃত হয়েছেন। আপনি যদি নিয়ম অনুসারে ভক্তিসহকারে নবগ্রহ স্তোত্র পাঠ করেন, তাহলে আপনার সমস্ত মনোবাঞ্ছা পূরণ হয়। আপনি যদি এই পোস্ট থেকে উপকৃত হন, অবশ্যই আমাদের জানাবেন। আপনার একটি মন্তব্য আমাদের উৎসাহিত করবে।

আরো পড়ার জন্য ক্লিক করুন এখানে

আরো পড়ুন

Sharing Is Caring:

Leave a Comment