Vishnu 108 Names In Bengali | বিষ্ণুর 108 নাম PDF

ভগবান বিষ্ণুর 108 নাম (Vishnu 108 Names In Bengali) প্রতি বৃহস্পতিবার ভগবান বিষ্ণুর 108 নাম জপ করলে বৈকুণ্ঠ লাভ হয়। মহাবিশ্বের স্রষ্টা ভগবান বিষ্ণুর আশীর্বাদ পেতে, সুখ ও সৌভাগ্য বৃদ্ধি পেতে বৃহস্পতিবার সকালে স্নান করে ভগবান বিষ্ণুর ১০৮টি নাম জপ করা উচিৎ। ভগবান বিষ্ণুর 108টি নাম PDF সহ নিচে দেওয়া হল।

Vishnu 108 Names In Bengali
Vishnu 108 Names In Bengali

Vishnu 108 Names In Bengali

ওঁ কৃষ্ণায় নমঃ ।
ওঁ কেশবায় নমঃ ।
ওঁ কেশিশত্রবে নমঃ ।
ওঁ সনাতনায় নমঃ ।
ওঁ কংসারয়ে নমঃ ।
ওঁ ধেনুকারয়ে নমঃ ।
ওঁ শিশুপালরিপবে নমঃ ।
ওঁ প্রভবে নমঃ ।
ওঁ য়শোদানন্দনায় নমঃ ।
ওঁ শৌরয়ে নমঃ । ১০ ।

ওঁ পুণ্ডরীকনিভেক্ষণায় নমঃ ।
ওঁ দামোদরায় নমঃ ।
ওঁ জগন্নাথায় নমঃ ।
ওঁ জগত্প্রিয়ায় নমঃ ।
ওঁ নারায়ণায় নমঃ ।
ওঁ বলিধ্বংসিনে নমঃ ।
ওঁ বামনায় নমঃ ।
ওঁ অদিতিনন্দায় নমঃ ।
ওঁ বিষ্ণবে নমঃ ।
ওঁ য়দুকুলশ্রেষ্ঠায় নমঃ । ২০ ।

ওঁ বাসুদেবায় নমঃ ।
ওঁ বসুপ্রদায় নমঃ ।
ওঁ অনন্তায় নমঃ ।
ওঁ কৈটভারয়ে নমঃ ।
ওঁ মল্লজিতে নমঃ ।
ওঁ নরকান্তায় নমঃ ।
ওঁ অচ্যুতায় নমঃ ।
ওঁ শ্রীধরায় নমঃ ।
ওঁ শ্রীমতে নমঃ ।
ওঁ শ্রীপতয়ে নমঃ । ৩০ ।

ওঁ পুরুষোত্তমায় নমঃ ।
ওঁ গোবিন্দায় নমঃ ।
ওঁ বনমালিনে নমঃ ।
ওঁ হৃষীকেশায় নমঃ ।
ওঁ অখিলার্তিঘ্নে নমঃ ।
ওঁ নৃসিংহায় নমঃ ।
ওঁ দৈত্যশত্রবে নমঃ ।
ওঁ মত্স্যদেবায় নমঃ ।
ওঁ জগন্ময়ায় নমঃ ।
ওঁ ভূমিধারিণে নমঃ । ৪০ ।

ওঁ মহাকূর্মায় নমঃ ।
ওঁ বরাহায় নমঃ ।
ওঁ পৃথিবীপতয়ে নমঃ ।
ওঁ বৈকুণ্ঠায় নমঃ ।
ওঁ পীতবাসসে নমঃ ।
ওঁ চক্রপাণয়ে নমঃ ।
ওঁ গদাধরায় নমঃ ।
ওঁ শঙ্খভৃতে নমঃ ।
ওঁ পদ্মপাণয়ে নমঃ ।
ওঁ নন্দকিনে নমঃ । ৫০ ।

Vishnu 108 Names In Bengali

ওঁ গরুডধ্বজায় নমঃ ।
ওঁ চতুর্ভুজায় নমঃ ।
ওঁ মহাসত্ত্বায় নমঃ ।
ওঁ মহাবুদ্ধয়ে নমঃ ।
ওঁ মহাভুজায় নমঃ ।
ওঁ মহোত্সবায় নমঃ ।
ওঁ মহাতেজসে নমঃ ।
ওঁ মহাবাহুপ্রিয়ায় নমঃ ।
ওঁ প্রভবে নমঃ ।
ওঁ বিষ্বক্সেনায় নমঃ । ৬০ ।

ওঁ শার্ঙ্গিণে নমঃ ।
ওঁ পদ্মনাভায় নমঃ ।
ওঁ জনার্দনায় নমঃ ।
ওঁ তুলসীবল্লভায় নমঃ ।
ওঁ অপারায় নমঃ ।
ওঁ পরেশায় নমঃ ।
ওঁ পরমেশ্বরায় নমঃ ।
ওঁ পরমক্লেশহারিণে নমঃ ।
ওঁ পরত্রসুখায় নমঃ ।
ওঁ পরস্মৈ নমঃ । ৭০ ।

ওঁ হৃদয়স্থায় নমঃ ।
ওঁ অম্বরস্থায় নমঃ ।
ওঁ অয়ায় নমঃ ।
ওঁ মোহদায় নমঃ ।
ওঁ মোহনাশনায় নমঃ ।
ওঁ সমস্তপাতকধ্বংসিনে নমঃ ।
ওঁ মহাবলবলান্তকায় নমঃ ।
ওঁ রুক্মিণীরমণায় নমঃ ।
ওঁ রুক্মিপ্রতিজ্ঞাখণ্ডনায় নমঃ ।
ওঁ মহতে নমঃ । ৮০ ।

ওঁ দামবদ্ধায় নমঃ ।
ওঁ ক্লেশহারিণে নমঃ ।
ওঁ গোবর্ধনধরায় নমঃ ।
ওঁ হরয়ে নমঃ ।
ওঁ পূতনারয়ে নমঃ ।
ওঁ মুষ্টিকারয়ে নমঃ ।
ওঁ য়মলার্জুণভঞ্জনায় নমঃ ।
ওঁ উপেন্দ্রায় নমঃ ।
ওঁ বিশ্বমূর্তয়ে নমঃ ।
ওঁ ব্যোমপাদায় নমঃ । ৯০ ।

ওঁ সনাতনায় নমঃ ।
ওঁ পরমাত্মনে নমঃ ।
ওঁ পরস্মৈ ব্রহ্মণে নমঃ ।
ওঁ প্রণতার্তিবিনাশনায় নমঃ ।
ওঁ ত্রিবিক্রমায় নমঃ ।
ওঁ মহামায়ায় নমঃ ।
ওঁ য়োগবিদে নমঃ ।
ওঁ বিষ্টরশ্রবসে নমঃ ।
ওঁ শ্রীনিধয়ে নমঃ ।
ওঁ শ্রীনিবাসায় নমঃ । ১০০ ।

ওঁ য়জ্ঞভোক্ত্রে নমঃ ।
ওঁ সুখপ্রদায় নমঃ ।
ওঁ য়জ্ঞেশ্বরায় নমঃ ।
ওঁ রাবণারয়ে নমঃ ।
ওঁ প্রলম্বঘ্নায় নমঃ ।
ওঁ অক্ষয়ায় নমঃ ।
ওঁ অব্যয়ায় নমঃ ।
ওঁ অনিরুদ্ধায় নমঃ । ১০৮ ।

আরো পড়ুন – Vishnu Chalisa In Bengali PDF | বিষ্ণু চালীসা PDF

Vishnu 108 Names In Bengali PDF [Download]

উপসংহার – আশা করি আপনি আজকের পোস্ট থেকে উপকৃত হয়েছেন। ভগবান শ্রী বিষ্ণুর কৃপায় আপনার জীবনের সমস্ত কষ্টের অবসান হোক। আপনি যদি এই নিবন্ধটি থেকে উপকৃত হন, একটি মন্তব্য রেখে আমাদের উৎসাহিত করুন।

এরকমই আরো তথ্য পেতে ক্লিক করুন এখানে

আরো পড়ুন

Sharing Is Caring:

Leave a Comment