Sita Chalisa In English PDF [FREE Download]

By reciting Sita Chalisa (Sita Chalisa In English), one gets the blessings of Mother Sita. Happiness and good fortune increase. By the grace of Mother Sita, humans get freedom from every suffering. Today in this post, Sita Mata Chalisa (Sita Chalisa In English) is given, as well as Sita Chalisa In Hindi pdf is also given, you can download it very easily and read it offline. So let’s start.

Sita Chalisa In English
Sita Chalisa In English

Sita Chalisa In English

Sita Mata Chalisa In English

॥ Doha ॥

Bandau charaṇ saroj nij, Janak lali sukh dham ।
Ram priya kirapa karean, Sumirauan aṭhoan dham ॥
Kirati gatha jo paḍhaean, Sudharaian sagare kam ।
Man mandir basa karean, Duahkha bhanjan siya ram ॥

॥ Chaupai ॥

Ram priya raghupati raghurai । 
Baidehi ki kirat gai ॥1॥

Charaṇ kamal bandoan sir nai । 
Siya surasari sab pap nasai ॥2॥

Janak dulari raghav pyari। 
Bharat lakhan shatruhan vari ॥3॥

Divya dhara soan upaji sita । 
Mithileshvar bhayo neh atita ॥4॥

Siya rup bhayo manava ati । 
Rachyo svayanvar janak mahipati ॥5॥

Bhari shiv dhanuṣh khianchai joi । 
Siya jayamal sajihaian soi ॥6॥

Bhupati narapati ravaṇ sanga । 
Nahian kari sake shiv dhanu bhanga ॥7॥

Janak nirash bhae lakhi karan । 
Janamyo nahian avanimohi taran ॥8॥

Yeh sun Viswamitra muskayen । 
Ram lakhan muni sis navae ॥9॥

Ajnya pai uṭhe raghurai ।
Iṣhṭa dev guru hiyahian manai ॥10॥

Janak suta gauri sir nava । 
Ram rup unake hiya bhava ॥ 11 ॥

Marat palak ram kar dhanu lai ।
Khanḍa khanḍa kari paṭakin bhupai ॥ 12 ॥

Jaya jayakar hui ati bhari । 
Anandit bhae sabaian nar nari ॥ 13 ॥

Siya chali jayamal samhale । 
Mudit hoya griva mean ḍale ॥ 14 ॥

Mangal baj baje chahu ora । 
Pare ram sanga siya ke fera ॥ 15 ॥

Lauṭi barat avadhapur ai । 
Tinoan matu karaian norai ॥ 16 ॥

Kaikei kanak bhavan siya dinha । 
Matu sumitra godahi linha ॥ 17 ॥

Kaushalya sut bheanṭ diyo siya । 
Harakh apar hue sita hiya ॥ 18 ॥

Sab vidhi baanṭi badhai । 
Rajatilak kai yukti sunai ॥ 19 ॥

Manda mati manthara aḍain । 
Ram n bharat rajapad pain ॥ 20॥

Kaikei kop bhavan ma gaili । 
Vachan pati soan apanei gahili ॥ 21 ॥

Chaudah baras kop banavasa । 
Bharat rajapad dehi dilasa ॥ 22 ॥

Ajnya mani chale raghurai । 
Sanga janaki lakṣhaman bhai ॥ 23 ॥

Siya shri ram path path bhaṭakaian । 
Mṛug marichi dekhi man aṭakai ॥24॥

Ram gae maya mṛug maran । 
Ravaṇ sadhu banyo siya karan ॥ 25 ॥

Bhikṣha kai mis lai siya bhagyo । 
Lanka jai ḍaravan lagyo ॥ 26 ॥

Ram viyog soan siya akulani । 
Ravaṇ soan kahi karkash bani ॥ 27 ॥

Hanuman prabhu lae aanguṭhi । 
Siya chuḍaamaṇi dihin anuṭhi ॥ 28 ॥

Aṣhṭhasiddhi navanidhi var pava । 
Mahavir siya shish navava ॥ 29 ॥

Setu badhi prabhu lanka jiti । 
Bhakta vibhiṣhaṇ soan kari priti ॥30॥

Chaḍhai viman siya raghupati ae । 
Bharat bhrat prabhu charaṇ suhae ॥ 31 ॥

Avadh naresh pai raghav se । 
Siya maharani dekhi hiya hulase ॥ 32 ॥

Rajak bol suni siya van bheji । 
Lakhanalal prabhu bat saheji ॥ 33 ॥

Balmik muni ashraya dinyo । 
Lava-kush janma vaha pai linho ॥ 34 ॥

Vividh bhati guṇ shikṣha dinhian । 
Donuh ramacharit raṭ linhi ॥ 35 ॥

Larikal kai suni sumadhur bani । 
Ramasiya sut dui pahichani ॥ 36 ॥

Bhulamani siya vapas lae । 
Ram janaki sabahi suhae ॥ 37 ॥

Sati pramaṇikata kehi karan । 
Basuandhara siya ke hiya dharan ॥ 38 ॥

Avani suta avani maan soi । 
Ram janaki yahi vidhi khoi ॥ 39 ॥

Pativrata maryadit mata । 
Sita sati navavoan matha ॥ 40 ॥

॥ Doha ॥
Janakasuta avanidhiya
Ram priya lava-kush mat ।
Charaṇakamal jehi un basai 
Sita sumirai prat ॥

Importance of Sita Chalisa

Reciting Sita Chalisa (Sita Chalisa In English) brings blessings of Mother Sita. Happiness and good fortune increase. By the grace of Mother Sita, man moves towards progress and becomes rich. By the grace of Mother Sita, a person gets freedom from all troubles and attains knowledge, intelligence, and wisdom.

Click below for more religious information

Read More

Sharing Is Caring:

Leave a Comment