Hanuman Bahuk in English – FREE Download PDF

Hanuman Bahuk in English – by regularly reciting Hanuman Bahuk, a person gets freedom from physical ailments. This is a very powerful mantra of Hanuman ji.

Hanuman Bahuk in English - FREE Download PDF
Hanuman Bahuk in English – FREE Download PDF

Very few people know when to recite Hanuman Bahuk. People who are suffering from physical ailments must recite Hanuman Bahuk. For your convenience, (Hanuman Bahuk in English) Hanuman Bahuk will be given. You can download it very easily and fill your life with happiness. May the blessings of Hanuman ji bless you with a healthy life. So let us begin the recitation of Hanuman Bahuk with full devotion.

Hanuman Bahuk English Lyrics | Hanuman Bahuk in English

Hanuman Bahuk Path

Sindhu-taran, Siya-soch-haran, Rabi-baalbaran-tanu |
Bhuj bisaal, moorti karaal, kaalhuko kaal janu ||
Gahan-dahan-nirdahan-lank nihsank, bank-bhuv |
Jaatudhaan-balvaan-maan-mad-davan pavansuv ||
Kah Tulsidas sevat sulabh, sevak hit santat nikat |
Gunganat, namat, sumirat, japat, saman sakal-sankat-bikat || 1 ||

Svaran-saail-sankas koti-rabi-tarun-tej-ghan |
Ur bisaal, bhujdandh chand nakh bajra bajratan ||
Ping nayan, bhrikutee karaal rasnaa dasnaanan |
Kapis kes, karkas langoor, khal-dal bal bhaanan ||
Kah Tulsidas bas jaasu ur maarutsut moorti bikat |
Santaap paap tehi purush panhi sapnehun nahin aavat nikat || 2 ||

Panchmukh-chamukh-bhrigumukhya bhat-asur-sur, Sarv-sari-samar samratth sooro|
Bankuro beer birudaait birudaavlee, Baid bandee badat paaijpooro ||
Jaasu gungaath Raghunaath kah, jasu bal, Bipul-jal-bharit jag-jaldhi jhooro |
Duvan-dal-damanko kaun Tulsees hai,Pavanko poot Rajpoot rooro || 3 ||

Bhanuson parrhan hanuman gaye bhanu man-anumaani sisukeli kiyo pherphaar so |
Paachhile pagni gam gagan magan-man, Kramko na bhram, kapi baalak-bihaar so ||
Kautuk biloki lokpaal hari har bidhi Lochanani chakaachaundhee chitni khabhaar so |
Bal kaaidhaun beerras, dheeraj kai, sahas kai, Tulsi sareer dhare sabniko saar so || 4 ||

Bharat mein paarthke rathketu kapiraaj, Gaajyo suni kururaaj dal halbal bho |
Kahayo Dron Bheesham sumeersut Mahaabeer, Beer-ras-baari-nidhi jaako bal jal bho ||
Baanar subhaay baal keli bhoomi bhaanu laagi, Phalang phalaang hoonten ghaati nabhtal bho |
Naai-naai maath jori-jori haath jodha johain, Hanuman dekhe jagjeevanko phal bho || 5 ||

Gopad payodhi kari holika jyon layee lank, Nipat nisank parpur galbal bho |
Dron-so pahaar liyo khyaal hee ukhari kar, Kanduk-jyon kapikhel bel kaaiso phal bho ||
Sankatsamaaj asmanjas bho Ramraaj, Kaaj jug-poogniko kartal pal bho |
Saahsee samatth Tulsiko naah jaaki baanh, Lokpaal paalanko phir thir thal bho || 6 ||

Kamathkee peethi jaake gorhnikee gaarhain maano, Naapke bhaajan bhari jalnidhi-jal bho |
Jaatudhaan-daavan paraavanko durge bhayo, Mahaameenbaas timi tomaniko thal bho ||
Kumbhkaran-Ravan-payodnaad-eedhanko, Tulsi prataap jaako prabal anal bho |
Bheesham kahat mere anumaan Hanuman-Saarikho trikaal na trilok mahaabal bho || 7 ||

Doot Ramrayko, sapoot poot paunko, Anjaneeko nandan prataap bhoori bhaanu so |
Seey-soch-saman, durit-dosh-daman, Saran aaye avan, lakhanpriya praan so ||
Dasmukh dusah daridra daribeko bhayo, Pratak tilok aok Tulsi nidhaan so |
Gyan-gunvaan balvaan sevaa saavdhaan, Saaheb sujaan ur aanu Hanuman so || 8 ||

Davan-duvan-dal bhuvan-bidit bal, Baid jas gaavat bibudh bandeechor ko |
Paap-taap-timir tuhin-vightan-patu, Sevak-saroruh sukhad bhaanu bhorko ||
Lok-parlokten bisok sapne na sok, Tulsike hiye hai bharoso ek aorko |
Ramko dulaaro daas baamdevko nivaas, Naam kali-kaamtaru kesri-kisorko || 9 ||

Mahaabal-seem,mahaabheem,mahaabaanit, Mahabeer bidit barayo Raghubeerko |
Kulis-kathortanu jorparai ror ran, Karuna-kalit man dhaarmik dheerko ||
Durjanko kaalso karaal paal sajjanko, Sumire haranhaar Tulsiki peerko |
Seey-sukhdaayak dulaaro Raghunaayak ko, Sevak sahaayak hai saahsee sameerko || 10 ||

Rachibeko bidhi jaise, paalibeko hari, har Meech maaribeko, jyaibeko sudhaapaan bho |
Dharibeko dharni, tarni tam dalibeko, Sokhibe krisaanu, poshibeko him-bhaanu bho ||
Khal-dukh-doshibeko, jan-paritoshibeko, Maangibo maleentaako modak sudaan bho |
Aaratkee aarti nivaaribeko tihoon pur, Tulsiko saheb hatheelo Hanuman bho || 11 ||

Sevak syokaee jaani jaankees maanai kaani, Saanukool soolpaani navaai naath naankko |
Devi dev daanav dayaavane havaai joraain haath, Baapure baraak kahaa aur raja raankko ||
Jaagat sovat baithe baagat binod mod, taakai jo anarth so samarth ek aankko |
sab din rooro paraai pooro jahan-tahan taahi, jaake hai bharoso hiye hanuman haankko || 12 ||

Saanug sagauri saanukool soolpani taahi, Lokpaal sakal lakhan ram janki |
Lok parlokko bisok so tilok taahi, Tulsi tamai kahaa kaahu beer aankee ||
Kesrikisor bandeechorke nevaaje sab, Keerti bimal kapi karunanidhaankee |
Balak-jyon paalihain kripaalu muni siddh taako, jaake hiye hulsati haank hanumanki || 13 ||

Karuna nidhaan, balbudhike nidhaan, mod-mahimanidhaan, gun-gyaanke nidhaan hau |
Baamdev-roop, bhoop Ramke sanehee, naam lait-dait arth dharm kaam nirbaan hau ||
Aapne prabhav, Sitanathke subhaav seel, Lok-baid-bidhike bidush Hanuman hau |
Mankee, bachankee, karamkee tihoon prakar, Tulsi tihaaro tum saheb sujaan hau || 14 ||

Manko agam, tan sugam kiye kapees, Kaaj mahaaraajke samaaj saaj saaje hain |
Dev-bandeechor ranror Kesreekisor, Jug-jug jag tere birad biraaje hain ||
Beer barjor, ghati jor Tulsiki aur, Suni sakuchaane saadhu, khalgan gaaje hain |
Bigree sanvaar Anjanikumar keeje mohin, Jaise hot aaye Hanumanke nivaaje hain | 15 ||

Jaansiromani hau Hanuman sadaa janke man baas tihaaro |
Dhaaro bigaaro main kaako kahaa kehi kaaran kheejhat haun to tihaaro ||
Saaheb sevak naate te haato kiyo so tahaan Tulsiko na chaaro |
Dosh sunaaye tain aagehunko hoshiyaar havai hon man tau hiye haaro ||16||

Tere thape uthapaai na mahes, thapaai thirko kapi je ghar ghaale |
Tere nivaaje gareebnivaaj biraajat baairinke ur saale |
Sankat soch sabaai Tulsi liye naam phataai makreeke-se jaale |
Boorh bhaye, bali, merihi baar, ki haari pare bahutaai natt paale || 17 ||

Sindhu tare, barhe beer dale khal, jaare hain lankse bank mavaa se |
Taain ran-kehri kehrike bidle ari-kunjar chaail chavaa se ||
Toson samath susaaheb sei sahaai Tulsi dukh dosh davaase |
Baanar baaj barhe khal-khechar, leejat kyon na lapeti lavaa-se || 18 ||

Achh-vimardan kaanan-bhaani dasaanan aanan bhaan nihaaro |
Baaridnaad ankpan kumbhkaran-se kunjar kehri-baaro ||
Ram-prataap-hutaasan, kachh,bipachh, sameer sameerdulaaro |
Paapten, saapten, taap tihoonte sadaa Tulsi kahan so rakhvaaro || 19 ||

Jaanat jahaan Hanumanko nivaajyau jan, Man anumaani, bali, bol na bisaariye |
Sevaa-jog Tulsi kabhoon kahaa chook paree, Saheb subhaav kapi saahibee sanbhaariye ||
Apraadhee jaani keejaai saasti sahas bhaanti, Modak maraai jo, taahi maahur na maariye |
Saahsee sameerke dulaare Raghubeerjooke, Baanh peer Mahaabeer begi hee nivaariye || 20 ||

Baalak biloki, bali baareten aapno kiyo | Deenbandhu dayaa keenheen nirupaadhi nyaariye |
Raavro bharoso Tulsike, Raavroee bal, Aas raavreeyaai, daas raavro bichaariye ||
Barho bikraal kali, kaako na bihaal kiyo, Maathe pagu baleeko, nihaari so nivaariye |
Kesreekisor, ranror, barjor beer, Bahunpeer raahumaatu jyaun pachaari maariye || 21 ||

Uthape thapanthir thape uthpanhaar, Kesreekumar bal aapno sambhariye |
Ramke gulaamniko kaamtaru Ramdoot, Mose deen doobareko takiyaa tihaariye ||
Saheb samarth toson Tulsike maathe par, Sou apraadh binu beer, baandhi maariye |
Pokhree bisaal banhu, bali baarichar peer, Makree jyaun pakrikaai badan bidaariye || 22||

Ramko saneh, Ram saahas lakhan siya, Ramkee bhagti, soch sankat nivaariye |
Mud-markat rog-baarinidhi heri haare, Jeev-jaamvantko bharoso tero bhaariye ||
Koodiye kripaal Tulsi suprem-pabbyaten, Suthal subel bhaalu baaithikaai bichaariye |
Mahabeer bankure baraakee banhpeer kyon na, Lankinee jyon laatghaat hee marori maariye || 23 ||

Lok-parlokhoon tilok na bilokiyat, Tose samrath chash chaarihoon nihaariye |
Karm, kaal, lokpaal, ag-jag jeevjaal, Naath haath sab nij mahimaa bichaariye ||
Khaas daas raavro, nivaas tero taasu ur, Tulsi so dev dukhee dekhiyat bhaariye |
Baat taruool banhusool kapikachhu-beli, Upjee sakeli kapikeli hee ukhaariye || 24 ||

Karam-karaal-kans Bhoomipaalke bharose, Bakee bakbhaginee kaahooten kahaa daraaigee|
Barhee bikraal baalghaatinee na jaat kahi, Baanhubal baalak chabeele chote charaaigee||
Aaee haai banaae besh aap hee bichaari dekh, Paap jaaya sabko guneeke paale paraaigee|
Pootna pisaachinee jyaaun kapikaanh Tulsikee, Baanhpeer mahaabeer, tere maare maraaigee|| 25 ||

Bhaalkee ki kaalkee ki roshkee tridoshkee hai, Bedan bisham paap-taap chalchaanhkee |
Karman kootkee ki jantramantra bootkee, Paraahi jaahi paapinee maleen manmaanhkee ||
Paaihhi sajaay nat kahat bajaay tohi, Baavree na hohi baani jaani kapinaanhkee |
Aan Hanumaankee dohaaee balvaankee, Sapath Mahaabeerkee jo rahaai peer baanhkee || 26 ||

Sinhika sanhaari bal, sursaa sudhaari chhal, Lankinee pachhaari maari baatika ujaaree hai |
Lank parjaari makree bidaari baarbaar, Jaatudhaan dhaari dhooridhaanee kari daaree haai ||
Tori jamkaatari Madodri karhori aanee, Ravankee raanee Meghnad Manhtaaree haai ||
Bheer baanhpeerkee nipat raakhee Mahaabeer, Kaaunke sakoch Tulsike soch bhaaree haai || 27 ||

Tero baalkeli beer suni sahmat dheer, Bhoolat sareersudhi sakra-rabi-rahukee ||
Teree baanh basat bisok lokpaal sab, Tero naam lait rahaai aarti na kaahukee ||
Saam daan bhed bidhi baidhoo labed sidhi, Haath kapinathheeke chotee chor saahukee|
Aalas anakh parihaaskaai sikhaavan haai, Aite din rahee peer Tulsike baahukee || 28 ||

Tookniko ghar-ghar dolat kangaal boli, Baal jyon kripaal natpaal paali poso haai |
Keenhee haai sanbhaar saar Anjaneekumar beer, Aapno bisaarihaain na merehoo bharoso haai ||
Itno parekho sab bhaanti samrath aaju, Kapiraaj saanchee kahaaun ko Tilok toso haai |
Saasti sahat daas keeje pekhi parihaas, Cheereeko maran khel baalkaniko so haai || 29 ||

Aapne hee paaptein tritaapatein ki saaptein, Barree haai baanhbedan kahee na sahi jaati haai |
Aaushadh anek jantra-mantra-totkaadi kiye, Baadi bhaye devtaa manaaye adhikaati haai ||
Kartaar, bhartaar, hartaar, karm, kaal, Ko haai jagjaal jo na maanat itaati haai |
Chero tero Tulsee too mero kahyo Ramdoot, Dheel teree beer mohi peertein piraati haai || 30 ||

Doot Ramrayako, sapoot poot baayko, Samathh haath paayko sahaay asahaayko |
Baankee biradaavlee bidit baid gaiyat, Raavan so bhat bhayo muthikaake ghaayako ||
Aite barhe saaheb samarthko nivaajo aaj, Seedat susevak bachan man kaayako |
Thoree baanhpeerkee barhi galaani Tulsiko, Kaun paap kop, lop pragat prabhaayako || 31 ||

Devee dev danuj manuj muni siddh naag, Chote barhe jeev jete chetan achet haain |
Pootna pisaachee jaatudhaanee jaatudhaan baam, Ramdootkee rajaai maathe maani lait haain ||
Ghor jantra mantra koot kapat kurog jog, Hanoomaan aan suni chaarhat niket haain |
Krodh keeje karmko prabodh keeje Tulseeko, Sodh keeje tinko jo dosh dukh dait haain || 32 ||

Tere bal baanar jitaaye ran Raavanson, Tere ghaale jaatudhaan bhaye ghar-gharke |
Tere bal Raamraj kiye sab surkaaj, Sakal samaaj saaj saaje Raghubarke ||
Tero gungaan suni geerbaan pulkat, Sajal bilochan biranchi Hari harke |
Tulsike maathepar haath phero keesnaath, Dekhiye na daas dukhee tose kanigarke || 33 ||

Paalo tere tookko parehoo chook mookiye na, Koor kaaurhee dooko haaun aapnee aur heriye |
Bhoraanaath bhorehee sarosh hot thore dosh, Poshi toshi thaapi aapno na avderiye ||
Anbu too haaun Ambuchar, amb too haaun dimbh, so na, Boojhiye bilamb avlamb mere teriye |
Baalak bikal jaani paahi prem pahichaani, Tuseekee baanh par laameeloom pheriye || 34 ||

Gheri liyo rogni kujogni kulogni jyaaun, Baasar jalad ghan ghata dhuki dhaaee haai |
Barsat baari peer jaariye javaase jas, Rosh binu dosh, dhoom-mool malinaaee haai ||
Karnunaanidhaan Hanumaan mahaabalvaan, Heri hansi haanki phoonki phaaujen taain udhaaee haai |
Khaaye huto Tulsee kurog raadh raaksani, Kesreekisor raakhe beer bariaaee haai || 35 ||

Raamgulaam tuhee Hanuman, Gosaain susaain sadaa anukoolo |
Paalyo haaun baal jyon aakhar doo, Pitu maatu son mangal mod samoolo ||
Baanhkee bedan baanhpagaar, Pukaarat aarat aanand bhoolo |
ShriRaghubeer nivaariye peer, Rahaaun darbaar paro lati loolo || 36 ||

Kaalkee karaaltaa karam kathinaaee keedhaaun, Paapke prabhaavkee subhaaya baaya baavre |
Bedan kubhaanti so sahee na jaati raati din, Soee baanh gahee jo gahee sameerdaavre ||
Laayo taru Tulsee tihaaro so nihaari baari, Seenchiye maleen bho tayo haai tihoon taavre |
Bhootanikee aapnee paraayekee kripanidhaan, Jaaniyat sabheekee reeti Ram Raavre|| 37 ||

Paayanpeer petpeer baanhpeer munhpeer, Jarjar sakal sareer peermaee haai |
Dev bhoot pitar karam khal kaal grah, Mohipar davri damaanak see daee haai ||
Haaun to bin molke bikaano bali baarehee tain, Aot Ramnaamkee lalaat likhi laee haai |
Kumbhajke kinkar bikal boodhe gookhurani, Haay Ramraay aisee haal kahoon bhaee haai || 38 ||

Baahuk-subaahu neech leechar-mareech mili, Munhpeer-ketujaa kurog jaatudhaan haain|
Ram naam japjaag kiyo chahon saanuraa, Kaal kaise doot bhoot kahaa mere maan haain ||
Sumire sahaaya RamLakhan aakhar douu, Jinke samooh saake jaagat jahaan haain|
Tulsee sanbhaari Tadhka-sanhaari bhaaree bhat, Bedhe bargadse banai baanvaan haain || 39 ||

Baalpane soodhe man Ram sanmukh bhayo, Ramnaam leit maangi khaat tooktaak haaun |
Paryo lokreetimein puneet preeti Ramraaya, Mohbas baaitho tori tarkitraak haaun ||
Khote-khote aachran aachrat apnaayo, Anjanikumar sodhyo Rampaani paak haaun
Tulsee gosaaen bhayo bhonrhe din bhooli gayo, Taako phal paavat nidaan paripaak haaun || 40 ||

Asan-basan-heen visham-vishaad-leen, Dekhi deen doobro karaai na haay-haay ko |
Tulsee anaathso sanaath Raghunaath kiyo, Diyo phal seelsindhu aapne subhaayko ||
Neech yahi beech pati paai bharuhaaigo, Bihaai prabhu-bhajan bachan man kaayko |
Taaten tanu peshiyat ghor bartor mis, Phooti-phooti niksat lon Raamraayko || 41 ||

Jiaon jag jaankeejeevanko kahaai jan, Maribeko baaraansee baari sursariko |
Tulseeke duhoon haath modak haai aise thaun, Jaake jiye muye soch karihaain na lariko |
Moko jhootho saancho log Ramko kahat sab, Mere man maan haai na harko na hariko ||
Bhaaree peer dusah sareertain bihaal hot, Souu Raghubeer binu sakaai door kariko || 42 ||

Sitapati saaheb sahaay Hanuman nit, Hit updesko mahes maano gurukaai,
Maanas bachan kaay saran tihaare paany, Tumhare bharose sur maain na jaane surkaai ||
Byaadhi bhootjanit upaadhi kaahoo khalkee, Samaadhi keeje Tulseeko jaani jan phurkaai |
Kapinaath Raghunaath bholaanaath Bhootnaath, Rogsindhu kyon na daariyat gaay khurkaai || 43 ||

Kahon Hanumanson sujaan Raamraayson, Kripanidhaan sankarson saavdhaan suniye |
Harash vishaad raag rosh gun doshmaee, Birchee biranchi sab dekhiyat duniye |
Maya jeev kaalke karamke subhaayke, Karaaiya Raam baid kahaain saanchee man guniye |
Tumhaten kahaa na hoy haahaa so bujhaaiye mohi, Haaun hoon rahon maaun hee bayo so jaani luniye || 44 ||
Hanuman Bahuk in English - FREE Download PDF
Hanuman Bahuk in English – FREE Download PDF

FREE Download Hanuman Bahuk in English PDF

For your convenience, we are giving Hanuman Bahuk in English PDF. You can download it very easily by clicking on the button given below.

Download PDF Download PDF

Hanuman Bahuk in English - FREE Download PDF
Hanuman Bahuk in English – FREE Download PDF

उपसंहार – आशा है आज के पोस्ट (Hanuman Bahuk in English – FREE Download PDF) से आपको लाभ हुआ होगा। मैं हनुमान जी से प्रार्थना करता हूं कि आपके जीवन की सभी समस्याएं खत्म हों। मेरे पोस्ट के अनुसार यदि आप विधिपूर्वक (Hanuman Bahuk in English) का पाठ करते हैं तो आपके जीवन खुशियों से भर जाता हैं, शारीरिक व्याधियों से मुक्ति मिल जाता है और श्री हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है। अगर आपको इस लेख से लाभ हुआ हो तो कृपया कमेंट करके बताएं।

Hanuman Bahuk Nitin Mukesh Music Video

Hanuman Bahuk

इसी तरह और भि धार्मिक तथ्य जानने के लिए नीचे क्लिक करें

तथ्यसूत्र – उइकिपिडिया

और पढ़िए

Sharing Is Caring:

Leave a Comment