Rama Ashtakam Lyrics In Bengali | শ্রী রামাষ্টকম্ PDF

শ্রী রাম অষ্টকম্ – মহর্ষি ব্যাস রচিত শ্রী রামাষ্টকম্ ( Rama Ashtakam Lyrics In Bengali ) মহর্ষি ব্যাস সংস্কৃত ভাষায় রচনা করেছিলেন। শ্রী রামাষ্টকম পাঠ করলে ভগবান শ্রী রামের আশীর্বাদ পাওয়া যায়। বৃহস্পতিবার শ্রী রামচন্দ্র অষ্টকম জপ করলে মানসিক শক্তি এবং নেতিবাচক শক্তি থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।

Rama Ashtakam Lyrics In Bengali | শ্রী রামাষ্টকম্
Rama Ashtakam Lyrics In Bengali | শ্রী রামাষ্টকম্

Rama Ashtakam Lyrics In Bengali

॥ রামাষ্টকম্ ॥

ভজে বিশেষসুন্দরং সমস্তপাপখণ্ডনম্ ।
স্বভক্তচিত্তরঞ্জনং সদৈব রামমদ্বয়ম্ ॥ ১ ॥

জটাকলাপশোভিতং সমস্তপাপনাশকম্ ।
স্বভক্তভীতিভঙ্জনং ভজে হ রামমদ্বয়ম্ ॥ ২ ॥

নিজস্বরূপবোধকং কৃপাকরং ভবাপহম্ ।
সমং শিবং নিরঞ্জনং ভজে হ রামমদ্বয়ম্ ॥ ৩ ॥

সহপ্রপঞ্চকল্পিতং হ্যনামরূপবাস্তবম্ ।
নিরাকৃতিং নিরাময়ং ভজে হ রামমদ্বয়ম্ ॥ ৪ ॥

নিষ্প্রপঞ্চনির্বিকল্পনির্মলং নিরাময়ম্ ।
চিদেকরূপসন্ততং ভজে হ রামমদ্বয়ম্ ॥ ৫ ॥

ভবাব্ধিপোতরূপকং হ্যশেষদেহকল্পিতম্ ।
গুণাকরং কৃপাকরং ভজে হ রামমদ্বয়ম্ ॥ ৬ ॥

মহাবাক্যবোধকৈর্বিরাজমনবাক্পদৈঃ ।
পরব্রহ্ম ব্যাপকং ভজে হ রামমদ্বয়ম্ ॥ ৭ ॥

শিবপ্রদং সুখপ্রদং ভবচ্ছিদং ভ্রমাপহম্ ।
বিরাজমানদৈশিকং ভজে হ রামমদ্বয়ম্ ॥ ৮ ॥

রামাষ্টকং পঠতি য়ঃ সুকরং সুপুণ্যং
ব্যাসেন ভাষিতমিদং শৃণুতে মনুষ্যঃ ।
বিদ্যাং শ্রিয়ং বিপুলসৌখ্যমনন্তকীর্তিং
সম্প্রাপ্য দেহবিলয়ে লভতে চ মোক্ষম্ ॥ ৯ ॥

॥ ইতি শ্রীব্যাসবিরচিতং রামাষ্টকং সম্পূর্ণম্ ॥

Rama Ashtakam Lyrics In Bengali PDF [Download]

এরকমই আরো ভক্তিমূলক পোস্ট জানতে ক্লিক করুন এখানে

और पढ़िए

Sharing Is Caring:

Leave a Comment