Shivashtakam Bengali PDF | প্রভু মিশ মনীষা In Bengali

শিবাষ্টকম্ স্তোত্রম (Shivashtakam Bengali) হল ভগবান শিবের গৌরব গাঁথা। এটি একটি অত্যন্ত শক্তিশালী স্তোত্র। ভগবান শিবের মহিমা কাহিনিতে অনেক অষ্টকম্ রচিত হয়েছে, যেমন শিবাষ্টক, লিঙ্গাষ্টক, রুদ্রাষ্টক, বিল্বাষ্টক। যার মধ্যে শিবাষ্টকের যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। শিবাষ্টকম্ হল সংস্কৃতে আটটি ছন্দযুক্ত চতুষ্পদ। এই স্তোত্র ভগবান ভোলেনাথের আরাধনার সর্বোত্তম মাধ্যম বলে বিবেচিত হয়।

Shivashtakam Bengali PDF | প্রভু মিশ মনীষা In Bengali
Shivlinge Belpata Arpan korben Kivabe

Shivashtakam Bengali । শিবাষ্টকম্ স্তোত্রম্

শিব অষ্টকম্ 

প্রভু প্রাণনাথং বিভুং বিশ্বনাথং জগন্নাথ নাথং সদানন্দ ভাজম্ ।
ভবদ্ভব্য ভূতেশ্বরং ভূতনাথং শিবং শঙ্করং শম্ভূ মীশানমীডে ॥১॥

গলে রুণ্ডমালং তনৌ সর্পজালং মহাকাল কালং গণেশাদি পালম্ ।
জটাজূট গঙ্গোত্তরঙ্গৈ র্বিশালং শিবং শঙ্করং শম্ভূ মীশানমীডে ॥২॥

মুদামাকরং মণ্ডনং মণ্ডয়ন্তং মহা মণ্ডলং ভস্ম ভূষাধরং তম্ ।
অনাদিং হ্যপারং মহা মোহমারং শিবং শঙ্করং শম্ভূ মীশানমীডে ॥৩॥

তটাধোনিবাসং মহাট্টাট্টহাসং মহাপাপনাশং সদা সুপ্রকাশম্ ।
গিরীশং গণেশং সুরেশং মহেশং শিবং শঙ্করং শম্ভূ মীশানমীডে ॥৪।

গিরীন্দ্রাত্মজা সঙ্গৃহীতার্ধদেহং গিরৌ সংস্থিতং সর্বদা সন্নিগেহম্ ।
পরব্রহ্ম ব্রহ্মাদিভির  র্বন্দ্যমানং শিবং শঙ্করং শম্ভূ মীশানমীডে ॥৫॥

কপালং ত্রিশূলং করাভ্যাং দধানং পদাম্ভোজনম্রায় কামং দদানম্ ।
বলীবর্দয়ানং সুরাণাং প্রধানং শিবং শঙ্করং শম্ভূ মীশানমীডে ॥৬॥

শরচ্চন্দ্রগাত্রং গুণানন্দপাত্রং ত্রিনেত্রং পবিত্রং ধনেশস্য মিত্রম্ ।
অপর্ণাকল়ত্রং চরিত্রং বিচিত্রং শিবং শঙ্করং শম্ভূ মীশানমীডে ॥৭॥

হরং সর্পহারং চিতাভূবিহারং ভবং বেদসারং সদা নির্বিকারম্ ।
শ্মশানে বসন্তং মনোজং দহন্তং শিবং শঙ্করং শম্ভুমীশানমীডে ॥৮॥

স্তবং যঃ প্রভাতে নরঃ শূলপাণেঃ পঠেৎসর্বদা ভর্গভাবানুরক্তঃ ।
স পুত্রং ধনং ধান্যমিত্রং কল়ত্রং বিচিত্রৈঃ সমারাদ্য মোক্ষং প্রয়াতি ॥৯॥

ইতি শ্রী শিবাষ্টকং সম্পূর্ণম্ ॥

আরো পড়ুন

এরকমই আরো তথ্য জানতে ক্লিক করুন এখানে

আরো পড়ুন

Sharing Is Caring:

2 thoughts on “Shivashtakam Bengali PDF | প্রভু মিশ মনীষা In Bengali”

Leave a Comment